Tonsillektomi

Vuxna Borttagning av halsmandlar

Halsmandlarna är en del av immunförsvaret. De tas bort vid återkommande halsfluss eller halsböld. Operationen brukar kallas tonsillektomi.

Infektionsbenägenheten (för annat än halsflussar) påverkas inte av operationen.

Inför operationsdagen:

Läs noga igenom pappret med Information inför din operation angående fasta, dusch, etc. Bifogas kallelsen.

Operationsdagen

Operationstiden du fått är ungefärlig. Det blir alltid väntetider. Ta gärna med något att läsa.

Operationen tar ca 30-60 minuter. Vi ger smärtstillande medel innan operationen avslutas. Efter operationen vilar man på uppvakningsavdelningen. Vanligen kan man gå hem ungefär 3-4 timmar efter operationen. Vi vill att någon anhörig kommer och hämtar och att man inte sover ensam första natten efter operationen.

Efter operationen

Ofta kvarstår illamående och trötthet flera timmar. Kräkning är vanligt och då nästan alltid lite brunsvart blodtillblandat. Halsont i 1-2 veckor är normalt. Smärtan är ofta värst efter 4-5 dagar och strålar ofta upp mot öronen. Feber är vanligt under de första dagarna. Man måste dricka ordentligt även om det kan vara svårt att svälja. Rikligt med kall dryck, saftsoppa och glass rekommenderas efter operationen. Man kan sedan gå över till mjuk mat, t ex pasta eller pannkaka. Räkna med att vara sjukskriven 10 dagar efter operationen. Idrott och träning bör man vänta med i 2 veckor. Tittar man i halsen efter operationen så ser man att sårytorna är gråvit-belagda. Beläggningarna stöts bort efter hand – peta inte bort dem!

Smärtstillande efter operationen

– Paracetamol (t.ex. Alvedon eller Panodil)
– Ipren eller Voltaren
Vi lämnar med extra smärtstillande medicin, Klonidin, i några doser att ha hemma att ta till när smärtan är som värst efter¨3-4 dagar om Paracetamol och Ipren/Voltaren inte räcker. Du får noggrann information om detta på operationsdagen

Ta smärtstillande tabletter regelbundet efter operationen i flera dygn. När smärtan minskar slutar man först med Alvedon/Panodil.

Vilka komplikationer finns till operationen?

Man kräks ofta lite blod efter operationen. Vid sällsynta fall uppstår en efterblödning. Om det rinner färskt blod så du behöver spotta ska du åka in direkt till akutmottagningen. Där har öron-näsa-halsspecialister i tjänst dygnet runt.

En annan ovanlig komplikation är infektion. Den botas vanligen lätt med antibiotika.

Framtiden?

Någon planerad efterkontroll är inte nödvändig. Ofta tar det några veckor innan man märker full effekt av operationen – detta p.g.a. svullnad i operationsområdet.

Vi rapporterar våra resultat i det Nationella kvalitetsregistret, och vill gärna att ni besvarar två web-enkäter efter operationen. Det kommer då ett mail efter cirka 30 dagar då vi frågar om tiden direkt efter operationen och sedan ett nytt mail efter 6 månader när vi vill veta om symptomen blivit bättre.