Septumplastik

Operation av nässkiljeväggen

Varför opereras nässkiljeväggen?

Orsaken till operationen är att man har en nästäppa som beror på att nässkiljeväggen förtränger ena eller båda näsborrarna.

Opereras alla som har sned nässkiljevägg?

Nej, sned nässkiljevägg förekommer hos många och för det mesta orsakar detta inte några besvär. Operation blir aktuell när den sneda nässkiljeväggen förtränger näsan på ett sådant sätt att man får besvär av nästäppa. Andra orsaker till nästäppa är allergi, infektion, överkänslig nässlemhinna och näspolyper. Om man har sådana orsaker till nästäppa är det därför viktigt att först behandla detta.

Hur går ingreppet till?

Ingreppet sker i narkos och dagkirurgi, vilket innebär att man åker hem samma dag. Via ett snitt framtill på insidan av nässkiljeväggen rätas nässkiljeväggen upp och stabiliseras med inre förband (silikonplatta) på vardera sidan av nässkiljeväggen.

Vad händer efter operationen?

Efter operationen är näsan tilltäppt av nästamponader. Det kan fukta blodtillblandat sekret från tamponaderna tills dessa avlägsnas. Nästamponaderna dras ut i hemmet och då oftast dagen efter operationen. Efter det att man har dragit bort tamponaderna är det viktigt att skölja näsan/spreja med koksalt 4-5 gånger per dag dagligen. Smärtlindring, sjukskrivning och återbesök ordnas innan man går hem. De inre näsförbanden (silikonplattorna) avlägsnas i samband med återbesöket en vecka efter operationen.

Högläge minskar svullnad, blödningsrisk och huvudvärk. Tänk på att inte böja dig framåt eller lyfta tungt första veckan efter operationen. Undvik att snyta näsan på cirka 7 dagar. Efter operationen är man sjukskriven 7 dagar. En tid efter operationen är nässlemhinnan svullen varför slutresultatet kontrolleras cirka 6-8 veckor efter operationen. Lättare temperaturstegring upp till 38 grader förekommer som en del av läkningen och är helt normalt.

Vilka komplikationer finns till operationen?

Komplikationer är sällsynta men risk för infektion och blödning kan förekomma. Om du får hög feber, tilltagande smärta, svullnad och rodnad av näsan som kan vara tecken till infektion eller blödning ska du ta kontakt med sjukvården.

Lyckas alla operationer?

Cirka 75-80% av de patienter som opereras för sned nässkiljevägg blir av med sin nästäppa eller blir åtminstone klart förbättrade. Vid kvarstående besvär kan en ny operation övervägas efter cirka ett år.