Rhinoseptoplastik

 Näsplastik

Varför opereras näsan?

För att återställa näsandningen kan man ibland behöva korrigera både ytternäsan och nässkiljeväggen. Näsandningen kan vara påverkad till följd av trauma, en skada som skett långt tidigare i livet eller av att det vuxit snett av sig självt under tillväxten.

Före operationen

Veckan före operationen bör man inte inta mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller annan medicin som kan ha blodförtunnande effekt utan att ha diskuterat detta med läkare eller sjuksköterska. Följ noga de instruktioner som bifogas kallelsen.

Operationen och tiden därefter

Ingreppet sker i narkos och dagkirurgi, vilket innebär att man åker hem samma dag. Du stannar kvar på sjukhuset i några timmar efter operationen och du ska ha vuxet sällskap på vägen hem. Om din anhörig ej har tillgång till egen bil kan vi hjälpa till med sjukresa med taxi. Observera att du även vid sjukresetransport hem ska ha vuxet sällskap. Du bör inte sova ensam hemma första natten.

Operationen sker oftast genom näsborrarna och vanligen blir det då inga synliga ärr. I komplicerade fall kan man behöva öppna näsan. Det blir då ett mycket diskret ärr mellan näsborrarna.

Efter en näskorrektion sätts vanligtvis ett “näsgips” i plast över näsan. Detta ska sitta kvar i en veckas tid. Ofta behövs också en stabiliserande och skyddande mjuk plastskena på var sida om nässkiljeväggen. Dessa tas bort vid återbesöket, 1-2 veckor efter operationen.

Man sätter även in blodstillande tamponader. Det kan fukta blodtillblandat sekret från dessa och det är normalt. Tamponaderna dras ut i hemmet efter 1-3 dagar. Ta gärna hjälp av någon som drar ut tamponaderna när du ligger ned. Det kan blöda lite när man drar ut tamponaderna. Lägg dig då ned med höjd huvudända i 10 minuter .

Det är normalt att man svullnar och får blåmärken kring ögonen efter operation. Svullnaden är som värst första morgonen. Därför rekommenderas man att sova med höjd huvudända de första nätterna. Blåmärken försvinner efter 1-2 veckor.

Det kan spänna i näsan efter operationen och vid behov får du recept på smärtstillande. Räkna med att vara borta från arbetet i 10 dagar.

Förväntat resultat

Vi utför funktionella och rekonstruktiva ingrepp med målsättningen att förbättra näsandningen och i vissa fall utseendet. Vi utför EJ enbart kosmetiska operationer. Förbättrad näsandning kan ha uppnåtts efter 3 månader, medan slutresultatet avseende utseendet först kan bedömas säkert efter 1 år.

Vilka komplikationer finns till operationen?

Komplikationer är sällsynta men risk för infektion och blödning kan förekomma. Om du får hög feber, tilltagande smärta, svullnad och rodnad av näsan som kan vara tecken till infektion eller blödning ska du ta kontakt med sjukvården.

Vid mer omfattande näsoperation får du antibiotika i förebyggande syfte för att motverka infektion.