Audiogram

Hörseltest

Om du har problem med din hörsel kan du behöva göra ett hörseltest. Resultatet av testet registreras som en kurva i ett så kallat audiogram, det vill säga en grafisk presentation av din hörselförmåga.

Själva testet går till så att du får ta på dig ett par hörlurar. Sedan spelar en audionom, en expert på hörselutredning, upp ett antal toner i olika frekvenser. När du hör en ton trycker du på en knapp.