Tonsillektomi

Barn Borttagning av halsmandlar

Hela halsmandlarna tas bort vid återkommande halsfluss eller halsböld. Om halsmandlarna är stora och orsakar besvär kan man välja att minska storleken på dem trots att de för övrigt är friska.

Halsmandlarna är en del av immunförsvaret. Infektionsbenägenheten (för annat än halsflussar) påverkas inte av operationen.

Under operationen

En förälder får vara med inne på operationssalen tills barnet somnat. Barnet sövs antingen via en andningsmask eller med en spruta i en kanyl i armen.

Operationen tar cirka 30-60 minuter. Vi ger smärtstillande läkemedel innan operationen avslutas. Du får komma in till ditt barn på uppvaket när det börjar vakna. Barnet kan ibland må illa och kräkas lite gammalt blod. Vanligen kan man gå hem 3 timmar efter operationen.

Efter operationen

Ofta kvarstår illamående och trötthet flera timmar. Kräkning är vanligt och då nästan alltid lite brunsvart blodtillblandat. Halsont i 1-2 veckor är normalt. Smärtan är ofta värst efter 4-5 dagar och strålar ofta upp mot öronen. Feber är vanligt under de första dagarna. Barnet måste dricka ordentligt även om det kan vara svårt att svälja. Rikligt med kall dryck, saftsoppa och glass rekommenderas efter operationen. Man kan sedan gå över till mjuk mat, t.ex. pasta eller pannkaka. Barnet kan gå till dagis eller skola cirka 10 dagar efter operationen. Idrott bör man vänta med i 2 veckor. Tittar man i halsen efter operationen så ser man att sårytorna är gråvit-belagda. Beläggningarna stöts bort efter hand – peta inte bort dem!

Smärtstillande efter operationen

– Paracetamol (t.ex. Alvedon eller Panodil) enligt vikt och rekommendation.
– Ipren eller Voltaren enligt vikt och rekommendation.

Ge barnet smärtstillande tabletter regelbundet efter operationen i flera dygn. När smärtan minskar slutar man först att ge Alvedon/Panodil.

Vilka komplikationer finns till operationen?

Barnet kräks ofta lite blod efter operationen. Vid sällsynta fall uppstår en efterblödning. Om det rinner färskt blod så att barnet behöver spotta ska du åka in direkt till akutmottagningen. Akutmottagningen har öppet dygnet runt.

En annan ovanlig komplikation är infektion. Den botas vanligen med antibiotika.

Framtiden?

Någon planerad efterkontroll är inte nödvändig. Ofta tar det några veckor innan man märker full effekt av operationen. Detta p.g.a. svullnad i operationsområdet.

Vi rapporterar våra resultat i det Nationella kvalitetsregistret och vill gärna att ni besvarar två web-enkäter efter operationen. Det kommer då ett mail efter cirka 30 dagar då vi frågar om tiden direkt efter operationen och ett nytt mail efter 6 månader när vi vill veta om symptomen blivit bättre.